Kunstuitleen
[Start] [eigenwerk] [Kunstuitleen] [Therapie] [onderzoek] [links] [Contact]

 

Start

      

 De bedoeling  is dat   U een  werkstuk  leent voor de duur van een half jaar. De kosten, van 30,00 per half jaar, die hieraan verbonden zijn worden contant betaald / overgemaakt op giro rekening 3863374 tnv Beate Harmeling.

Na een half jaar brengt U zelf het werkstuk terug of U overlegt om dit werkstuk nog een half jaar te lenen of U kiest een nieuw werkstuk uit. 

Eventuele schade aan het werkstuk valt onder Uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt deze schade op uw eigen inboedel verzekering verhalen maar dan moet U van tevoren bij u inboedel verzekering aangeven dat U dit beeld te leen hebt. Mocht U na de leen periode tot aanschaf van het beeld willen overgaan dan krijgt U de kosten van de leenperiode in korting.

 

N.B. het kan zijn dat in de leen periode een expositie plaats vindt waarbij dit werkstuk een onmisbaar onderdeel vormt. Beate neemt dan contact met U op en komt het werkstuk halen en brengt het weer terug. De uitleen datum wordt dan met deze dagen verlengd. En U krijgt natuurlijk een uitnodiging voor deze expositie.