Kunstuitleen

 

 Hoe werkt de kunst uitleen?

De afspraak is dat U een werkstuk leent voor de duur van een half jaar. De kosten, van 30, 00 € per half jaar, die hieraan verbonden zijn worden contant betaald of  overgemaakt . Na een half jaar brengt U zelf het werkstuk terug of U overlegt om dit werkstuk nog een half jaar te lenen of U kiest een nieuw werkstuk uit. 

Eventuele schade aan het werkstuk valt onder Uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt deze schade op uw eigen inboedel verzekering verhalen maar dan moet U van tevoren bij u inboedel verzekering aangeven dat U dit beeld te leen hebt.

Mocht U na een leen periode tot aanschaf van het beeld willen overgaan dan krijgt U de kosten van de leenperiode in korting. het totale bedrag wat U betaald voor het lenen van een werkstuk is dus een spaarpotje om later evt een beeld aan te kopen. Koopt U geen beeld en stopt U met lenen dan vervalt dit bedrag. 

 

N.B. het kan zijn dat in de leen periode een expositie plaats vindt waarbij dit werkstuk een onmisbaar onderdeel vormt. Beate neemt dan contact met U op en komt het werkstuk halen en brengt het weer terug. De uitleen datum wordt dan met deze dagen verlengd. En U krijgt natuurlijk een uitnodiging voor deze expositie.