Therapie
[Start] [eigenwerk] [Kunstuitleen] [Therapie] [onderzoek] [links] [Contact]

 

Start

Momenteel ben ik werkzaam als beeldend vaktherapeut binnen GGZ WNB te Bergen op zoom. ik werk bij jeugd met kinderen van 6 tot 18 jaar.

Binnen mijn eigen atelier geef ik geen therapie!

 

Hieronder geef ik uitleg wat volgens  mij Beeldende vaktherapie is.


Beeldende vaktherapie  kan jou helpen:

jezelf uiten en vormgeven aan iets waar je (nog) niet over kunt praten

zien, ervaren en begrijpen waar je problemen liggen

ontdekken wat je kwaliteiten zijn

actief ander gedrag oefenen en  nieuw gedrag aan leren

accepteren, verwerken, rouwen

Ordening  en structuur aanbrengen, in je leven. Leren afgrenzen

    

Bij creatieve therapie gebruik je beeldende materialen om je gedachten en gevoelens zichtbaar te maken. Samen met de beeldend therapeut zoek je naar materialen, kleuren, gereedschappen, beelden, thema’s en voorbeelden waarin je deze ervaring kan opdoen. Je hoeft helmaal geen speciale talenten te hebben om je eigen creatieve vermogens te gebruiken. Wel vraagt het een onderzoekende houding  en een actieve rol in deze therapie.

                     

 

Beroepsvereniging:
NVCT
(Ned. Ver. voor Creatieve Therapie)
Geregistreerd SRCT (nr. 000278 1989) (Stichting Register Creatief Therapeuten)